Styrelsemedlemmar

Ordförande

Ordförande

Gustav Axberg
Kalle Posts v 103
Mob: 076-496 82 85
gustav.axberg@orebro.se

Kassör

Kassör

Klas Wiklund
Kalle Posts v 48
Tel: 019-245549
Mob: 0705-360840
klas@wiklund-orebro.se
Ansvarig för vinter och  sommarunderhåll

Ansvarig för vinter och sommarunderhåll

Matilda Andersen
Kalle Posts v 85

070-442 22 32

matildacarlsson@hotmail.com

 

Sekreterare och informationsanvarig

Sekreterare och informationsanvarig

Lena Eckerberg
Kalle Posts 97
Mob: 0708-709328
lena.eckerberg@pwc.com

Anläggningsansvarig

Anläggningsansvarig

Magnus Östlund
Kalle Posts väg 26
Mob: 0730371368
m.ostlund74@gmail.com

Ansvarig kabel-tv, material och anläggningar som garage, asfalterade ytor, VA-system, elinstallationer/belysning, skyltar och renhållning/sophus