Styrelsemedlemmar

Ordförande

Ordförande

Leyla Söderström
Kalle Posts v 44
Mob: 0739-692191
019-335736
leyla.soderstrom@orebro.se
Kassör

Kassör

Klas Wiklund
Kalle Posts v 48
Tel: 019-245549
Mob: 0705-360840
klas@wiklund-orebro.se
Ansvarig för vinter och  sommarunderhåll

Ansvarig för vinter och sommarunderhåll

Ulrika Ford
Kalle Posts v 99
Mob: 070-257 73 65
ulrika.ford@gmail.com
Sekreterare och informationsanvarig

Sekreterare och informationsanvarig

Gustav Axberg
Kalle Posts 103
Mob: 019-21 18 64
gustav.axberg@orebro.se

Anläggningsansvarig

Magnus Östlund
Kalle Posts väg 26
Mob: 0730371368
m.ostlund74@gmail.com

Ansvarig kabel-tv, material och anläggningar som garage, asfalterade ytor, VA-system, elinstallationer/belysning, skyltar och renhållning/sophus