Styrelsearbete

En samfällighet måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter.

Att engagera sig i styrelsearbetet i vår samfällighet bör ligga i alla boendes intresse för att området ska vara så trevligt som möjligt att bo i. Kontakta styrelsen om du vill engagera dig i ditt område.