Sophantering

Hushållssopor ska slängas i avsedda kärl vid sophusen som är placerade vid parkeringarna. Enligt avtal med kommunen skall vi sopsortera i samtliga fraktioner. I annat fall kan vi bli straffade med böter vilket kan leda till höjda samfällighetsavgifter.

För tidningar, kartonger, emballage, plast, flaskor mm finns speciella containrar vid återvinningscentralen cirka 200 meter från området. Grovsopor lämnas vid Atletippen.