Nästa föreningsstämma

Årsstämman för räkneskapsåret 2024 äger rum i februari 2025

Kallelse årsstämma med bilagor

Bilaga 1 – fullmakt

Bilaga 2 – blankett för förtidsröstning