Nästa föreningsstämma

Nästa föreningsstämma planeras äga rum den 12 februari 2023 kl. 17.00 på café Skogen.