Nästa föreningsstämma

Årsstämman 2023 äger rum den 15 februari 2023 kl. 18.00 på café Skogen.

Kallelse årsstämma med bilagor

Bilaga 1 – fullmakt

Bilaga 2 – blankett för förtidsröstning