Möten & städdagar

Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls en gång per år och är samfällighetens beslutande organ. Kallelse utgår via e-post till de som anmält denna och via brevlåda till de som saknar e-post. I god tid innan kallelsen ombeds du som boende komma in med eventuella motioner till årsmötet.

 

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden och tar gärna emot och behandlar kommentarer/synpunkter från medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Städdagar

Vi har minst två gemensamma städdagar per år. Vid dessa städdagar tar vi hand om området och ser till att det blir trivsamt. Beskäring av träd, lövkrattning, sopning av grus med mera är sådant arbete som förekommer. Städdagarna är till för att ta hand om våra allmänna områden. Om det finns plats över i slutet av helgen i de containrar som placeras ut kan du slänga trädgårdsavfall från din egen fastighet där.

 

Flytt från området

Om du säljer din fastighet är det bra om du meddelar styrelsen detta. Styrelsen kan på det sättet få en korrekt medlemslista men även få en tidig chans att hälsa den nya medlemmen välkommen till området.

Tipsa gärna eventuell mäklare om att denna hemsida finns samt att den nya ägaren meddelar sina kontaktuppgifter till styrelsen@kvstoet.se.