Gemensamma ytor

Inom området finns flera grönytor som vi gemensamt ansvarar för. Det finns även fyra lekplatser och en skogsdunge som vi har gemensamt ansvar för.

Om något behöver lagas eller om du har förbättringsförslag är du välkommen att kontakta styrelsen.