Garage & parkering

Till varje hushåll upplåts en plats i samfällighetens garagelängor. I garaget finns uttag för motorvärmare som får användas tillsammans med timer.

Parkering ska ske i garaget och på den plats som finns rakt framför varje garage. Övriga parkeringsplatser ska lämnas för gäster. Uppställning av husvagnar och släpkärror får inte göras på grönytor. 

Garagedörrarna ska hållas låsta. Vid inbrott i garage kan de som inte låst sina dörrar bli ersättningsskyldiga.