Förväntningar på medlemmar

Som fastighetsägare är vi alla medlemmar i Kv. Stoets samfällighet. Det innebär att vi inom området har självförvaltning och därmed ett gemensamt ansvar för skötsel av vägar, grönområden, lekplatser, garage och sophämtning. Huvuddelen av skötseln görs av entreprenör, men en del hjälps vi åt att sköta.

Som medlem förväntas du bidra till en god stämning i området och aktivt bidra genom exempelvis deltagande på de städdagar som anordnas. Du förväntas även följa de regler som samfälligheten gemensamt har beslutat om, bland annat de hastighetsbegränsningar som gäller inom området.