Elbil

Du som har elbil och vill kunna ladda den i samfällighetens garage ska anmäla det till styrelsen. Kostnad för laddning ingår inte i ordinarie samfällighetsavgift!

Laddning av elbil för enbart ske genom godkänd laddstation. Det är möjligt att beställa nya laddstationer vid tre tillfällen per år: 1 mars, 1 juni och i oktober. 

För dig som laddar din bil i garaget tar samfälligheten ut en avgift. Från och med första januari 2022 justerades priset från 1,55 kr/kWh till 2,30 kr/kWh och bygger på snittpriset under senaste 6 månaderna (juli till december 2021). Priset omfattar alla kostnader kopplat till elkostnader (rörligt elpris, nätavgift, energiskatt, moms mm).

Priset justeras just nu halvårsvis men vi arbetare med leverantören om att möjliggöra justering kvartalsvis.

I denna PDF kan du läsa mer om hur det fungerar att installera en laddbox: Laddinfrastruktur för boende inom Samfälligheten Stoet