Elbil

Du som har elbil och vill kunna ladda den i samfällighetens garage ska anmäla det till styrelsen. Kostnad för laddning ingår inte i ordinarie samfällighetsavgift.

Laddning av elbil för enbart ske genom av samfälligheten godkänd laddstation. Det är inte tillåtet med egna installationer i samfällighetens garage eller parkering. Det är möjligt att beställa nya laddstationer vid tre tillfällen per år: 1:a mars, 1:a juni och 1:a oktober. 

För dig som laddar din bil i garaget tar samfälligheten ut en avgift. Avgiften justeras månadsvis och omfattar alla kostnader kopplat till elkostnader (rörligt elpris, nätavgift, energiskatt, moms mm). 

I denna PDF kan du läsa mer om hur det fungerar att installera en laddbox: Laddinfrastruktur för boende inom Samfälligheten Stoet