Elbil

Du som har elbil och vill kunna ladda den i samfällighetens garage ska anmäla det till styrelsen. Kostnad för laddning ingår inte i ordinarie samfällighetsavgift!

Laddning av elbil för enbart ske genom godkänd laddstation. Det är möjligt att beställa nya laddstationer vid tre tillfällen per år: 1 mars, 1 juni och i oktober. 

För dig som laddar din bil i garaget tar samfälligheten ut en avgift. Från och med första oktober 2022 justeras priset från 2,30 kr/kWh till 2,50 kr/kWh och bygger på snittpriset under senaste 6 månaderna. Priset omfattar alla kostnader kopplat till elkostnader (rörligt elpris, nätavgift, energiskatt, moms mm).

Priset justeras just nu halvårsvis men vi arbetare med leverantören om att möjliggöra justering kvartalsvis.

I denna PDF kan du läsa mer om hur det fungerar att installera en laddbox: Laddinfrastruktur för boende inom Samfälligheten Stoet